מועדי סדנאות שוקולד למבוגרים

יום ד' 20.10.21 שעה 10.30

יום ו' 22.10.21 שעה 09.30

יום ד' 27.10.21 שעה 10.30

יום ה' 28.10.21 שעה 10.00

יום ה' 28.10.21 שעה 19.00

יום ו' 29.10.21 שעה 09.30

יום ו' 05.11.21 שעה 09.30

יום ב' 08.11.21 שעה 10.00

יום ה' 11.11.21 שעה 10.00

 יום ו' 12.11.21 שעה 09.30