מועדי סדנאות שוקולד למבוגרים

  יום ו' 25.12.20 שעה 10.00

 יום א' 27.12.20 שעה 10.00

  יום ב' 28.12.20 שעה 11.00