יום ה' 22.02.24 שעה 10.30

יום א' 25.02.24 שעה 17.00

יום ב' 26.02.24 שעה 10.30

יום ג' 27.02.24 שעה 13.00  יום בחירות

יום ב' 25.03.24 שעה 10.00  פורים