מועדי סדנאות שוקולד לילדים

יום ב'  21.12.20 שעה 16:30

 יום ד'  23.12.20 שעה 14:30

 יום ה'  31.01.21 שעה 10:00