יום ג' 16.07.24 שעה 11.00

יום ד' 17.07.24 שעה 15.00 

יום ב' 22.07.24 שעה 10.00

יום ב' 22.07.24 שעה 16.30

יום ג' 23.07.24 שעה 10.00

יום ד' 24.07.24 שעה 10.00 

יום א' 28.07.24 שעה 10.00

יום ב' 29.07.24 שעה 10.00

יום ב' 05.08.24 שעה 10.00

יום ג' 06.08.24 שעה 10.00

יום  א' 11.08.24 שעה 10.00

יום ד' 14.08.24 שעה 10.00 

יום ה' 15.08.24 שעה 11.00 

יום ה' 15.08.24 שעה 15.00 

יום ג' 20.08.24 שעה 17.00 

יום ה' 22.08.24 שעה 10.00 

יום א' 25.08.24 שעה 11.00

יום ד' 28.08.24 שעה 10.00