מועדי סדנאות שוקולד לילדים

 יום א'  18.04.21 שעה 17:00

יום ג'  20.04.21 שעה 10:00

יום ב'  10.05.21 שעה 17:30

יום ד'  19.05.21 שעה 17:30

יום א'  23.05.21 שעה 17:30