מועדי סדנאות שוקולד לילדים


יום ב' 03.08.20 שעה 10:30

יום ג' 04.08.20 שעה 10:30

יום ג' 04.08.20 שעה 16:00

יום ד' 05.08.20 שעה 10:30

יום ד' 05.08.20 שעה 16:00

יום ה' 06.08.20 שעה 10:30

 יום א' 09.08.20 שעה 10:30

יום א' 09.08.20 שעה 15:00

יום ג' 11.08.20 שעה 10:30

 יום ד' 12.08.20 שעה 10:30

 יום ד' 12.08.20 שעה 15:00

יום ה' 13.08.20 שעה 10:30

יום א' 16.08.20 שעה 10:30

יום ג' 18.08.20 שעה 10:30

יום ד' 19.08.20 שעה 10:30

יום ה' 20.08.20 שעה 15:00

 יום ב' 24.08.20 שעה 10:30