מועדי סדנאות שוקולד לילדים

יום ב' 18.10.21 שעה 17:30

 יום ג'  19.10.21 שעה 10:30

יום ב'  25.10.21 שעה 10:00

יום ב'  29.11.21 שעה 10:00- חנוכה

יום ב'  29.11.21 שעה 14:30- חנוכה

יום ב'  29.11.21 שעה 17:00- חנוכה

יום ג'  30.11.21 שעה 10:00- חנוכה

יום ג'  30.11.21 שעה 13:00- חנוכה

יום ג'  30.11.21 שעה 17:30- חנוכה

 יום ד'  01.12.21 שעה 17:30- חנוכה

יום ה'  02.12.21 שעה 10:00- חנוכה

יום ה'  02.12.21 שעה 12:30- חנוכה

יום ה'  02.12.21 שעה 15:00- חנוכה

יום א'  05.12.21 שעה 14:00- חנוכה

יום א'  05.12.21 שעה 17:30- חנוכה

יום ב'  06.12.21 שעה 10:00- חנוכה

יום ב'  06.12.21 שעה 13:30- חנוכה