מזון אלים: דרכו המופלאה והעקובה מדם של השוקולד.

סקירה היסטורית של התפתחות השוקולד כבועה של התפתחות ההיסטוריה האנושית.  סקירה מעמיקה ומאלפת של כתבת הארץ נועה מנהיים. 2016.

הוא ניתן לבני המאיה כמתנה מהאלים, שימש כמטבע עובר לסוחר והוגש לבני מלוכה בגביעים שנעשו מגולגולות אויביהם. הוא היווה מכשיר לנקמתם של שודדי ים יהודים ונקשר בגורלם של מרטירים נוצרים. הוא עבר בין ידיהם של עבדים קריביים, עמד במרכזן של יצירות אמנות וכעת הוא הולך ונעלם מן העולם. לאורך ההיסטוריה החליף השוקולד שליטים וטריטוריות, אך מורשתו עודנה דת, דם וזהב וטעמו טעמה המתוק של התאווה.

לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן