יום ה'   22.11.18  שעה 10.00

יום ב'   26.11.18  שעה 19.00

יום ה'   29.11.18  שעה 10.00

יום ג'   11.12.18  שעה 19.00