יום א' 06.10.19 שעה 10.30

יום ו'  11.10.19 שעה 09.30

יום ד' 23.10.19 שעה 19.00

יום ו' 01.11.19 שעה 09.30