יום ו'  21.06.19 שעה 09.30

 יום ד'  26.06.19 שעה 19.00

יום ה'   27.06.19 שעה 11.00

 יום ו'   28.06.19 שעה 09.30

 יום ד'  10.07.19  שעה 11.00

 יום ו'   12.07.19 שעה 09.30