20.03.19  יום ד' שעה 10:30 – פורים

21.03.19  יום ה' שעה 10:30 – פורים

27.03.19  יום ג' שעה 09:30

11.04.19  יום ה' שעה 10:30

17.04.19  יום ד' שעה 10:30  חול המועד פסח

18.04.19  יום ה' שעה 10:00  חול המועד פסח

21.04.19  יום א' שעה 10:30  חול המועד פסח

22.04.19  יום ב' שעה 11:00  חול המועד פסח