יום ג' 15.10.19 שעה 10.30

יום ד' 16.10.19 שעה 10.30

יום ד' 16.10.19 שעה 15.00

יום ה' 17.10.19 שעה 10.30