16.01.19  יום ד' שעה 11:00

20.01.19  יום א' שעה 09:30