04.12.18  יום ג' שעה 10:30 – חנוכה

05.12.18  יום ד' שעה 10:30 – חנוכה

06.12.18  יום ה' שעה 10:30 – חנוכה

09.12.18  יום א' שעה 10:30 – חנוכה

10.12.18  יום ב' שעה 10:30 – חנוכה