17/07/19  יום ד' שעה 14:00

21/07/19  יום א' שעה 12:30

22/07/19  יום ב' שעה 10:30

25/07/19  יום ה' שעה 12:00

29/07/19  יום ב' שעה 11:00

31/07/19  יום ד' שעה 10:30

06/08/19  יום ג' שעה 10:30

13/08/19  יום ג' שעה 10:30

18/08/19  יום א' שעה 10:30

25/08/19  יום א' שעה 10:30