מועדי סדנאות שוקולד לילדים


יום ה' 13.02.20 שעה 10:30

יום א' 23.02.20 שעה 10:00

יום ב' 02.03.20 שעה 10:30 יום בחירות

יום ב' 09.03.20 שעה 10:00פורים

יום ג' 10.03.20 שעה 15:00 פורים

יום ד' 11.03.20 שעה 10:30 פורים

יום ג' 31.03.20 שעה 10:00